Other archives responsible for care of documents pertaining to state government, universities, industry, art and others.

MiscellaneousArchives

State Government

Archive of the Office of the President of the Czech Republic
Archiv kanceláře presidenta ČR
119 08 Praha 1 - Hrad

Archive of the National Assembly of the Czechoslovak Republic
Archiv Národního shromáždění ČSR
Praha 1

Archive of the Parliament of the Czech Republic
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Archive of Prague Castle
Archiv Prazského hradu
119 08 Praha 1 - Hrad

Archive of the Ministry of the Interior
Archiv Ministerstva vnitra
Na struze 3
110 00 Praha 1

Archive of the Ministry of External Affairs
Archiv Ministerstva zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
125 10 Praha 1

Administrative Archive of the Ministry of Justice
Ministerstvo spravedlnosti
Správní archiv
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Security Services Archive
Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2
130 00, Praha 3

Archive of the National Technical Museum
Archiv Národního technického muzea
Kostelní 42
170 78, Praha 7

National Film Archive in Prague
Národní filmový archiv Praha
Malešická 12
130 00 Praha 3

Central Archive of Surveying & Cadaster
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Pod sídlištěm 9
182 11, Praha 8

Military History Archive
Vojenský historický archiv
Sokolovská 136
186 00 Praha 8 - Karlín

Administrative Archive of the Ministry of Transportation & Communication
Ministerstvo dopravy a spoju
Správní archiv
Nábřezí Ludvíka Svobody 12
PO Box 9
110 15 Praha 1

Archive of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Archiv Ministerstva zemědelství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Archiv akademie věd ČR
V zámcích 56/76
181 00 Praha 8 - Bohnice

Archive of the National Gallery
Archiv Národní galerie
Schwar. palác, Hradčanské nám. 2
118 00, Praha 1

Archive of the National Library
Archiv Národní knihovny
Klementinum 190
110 01 Praha 1

Archive of the National Museum

Archiv Národního muzea
Na Zátorách 6
170 00 Praha 7 - Holešovice

Literary Archive of the Memorial of National Literature
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Strahovské nádvoří 132
118 38 Praha 1

Archive of the Czech National Bank
Archiv České národní banky
Na příkopě 28
115 03, Praha 1

University Archives

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

Archive of the Czech Technical University
Archiv Českého vysokého učení technického
Šolínova 7
160 35 Praha 6

Archive of Masaryk University in Brno
Archiv Masarykovy univerzity v Brně
Žerotínovo náměstí 617/9
601 77, Brno

Archive of the Technical University in Brno
Archiv Vysokého učení technického
Technická 2
601 90 Brno

Archive of Palacký University in Olomouc
Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
779 00, Olomouc

Archive of the University of Hradec Králové
Archiv Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03, Hradec Králové

Archive of the T. G. Masaryk Institute
Archiv Ústavu T. G. M.
Gabčíkova 10
182 00, Praha 8

Miscellaneous Archives

Section of the Archive and Programming Funds of Czech Television
Úsek archivu a programových fondu České televize
Na hřebenech II - Kavčí hory V8
140 70 Praha 4

Central Archive of Czech Radio
Ústřední archiv Českého rozhlasu
Zámek 17
286 16 Přerov nad Labem

Archive of Czech Radio
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
120 99, Praha 2

General archive of Czech-moravian confederation of unions  
Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Náměstí W. Churchila 2
113 59 Praha 3

Škoda Auto Museum - Archive of the History of the Firm
Škoda Auto Muzeum
Archiv historie firmy
Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav

Administrative Archive of the Uranium Deposit DIAMO, Branch Plant Příbram
Archiv správy uranových ložisek DIAMO, odštepný závod Příbram
261 13 Příbram

Central Archive of the Pilsner Urquell Brewery
Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7
304 97, Plzeň

Central Archive & Museum of the Czechoslovak Hussite Church
Ústřední archiv a muzeum církve československé husitské
Wuchterlova 5
166 26 Praha 6

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS